Belangrijk

BELANGRIJK !!

Om een vlotte en kwaliteitsvolle praktijkvoering te kunnen realiseren, hebben wij uw medewerking nodig.

De telefoon is als communicatiemiddel onmisbaar in een huisartsenpraktijk, maar kan ook zeer storend zijn.

Elk telefonisch contact met de dokter zelf verstoort de afspraak van dat moment, dat heeft u als patiënt misschien zelf al ondervonden, én het betekent ook vertraging voor alle volgende afspraken. Daarom vragen we aan onze patiënten:

OMWILLE VAN DE NIEUWE PRIVACY WETGEVING KUNNEN VANAF HEDEN UW VOORSCHRIFTEN, LABORESULTATEN EN ATTESTEN OPGEHAALD WORDEN AAN DE BALIE ELKE WERKDAG VAN 8u tem. 14u30.

VRAAG VOLDOENDE VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN TIJDENS UW AFSPRAAK OF HUISBEZOEK.

De inname van medicatie vereist een regelmatige medische controle.

Bij een afspraak of huisbezoek worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een controle nodig is. Het bekomen van een medicatievoorschrift los van een afspraak of huisbezoek kan slechts zeer uitzonderlijk worden toegestaan.

Een persoonlijk contact met de dokter is eveneens noodzakelijk voor:

 • een voorschrift voor een behandeling, vb. kine,
 • de aanvraag voor een onderzoek, vb. radiografie
 • het invullen van allerhande attesten, vb. sportattest.

Maak hiervoor tijdig een afspraak.

Afwezigheidsattesten kunnen niet worden opgemaakt zonder dat een dokter de ongeschiktheid heeft kunnen vaststellen tijdens een afspraak of huisbezoek.

VOOR EEN VLOT VERLOOP VAN DE AFSPRAKEN VRAGEN WIJ U MET AANDRANG:

 1. Kom zelf op tijd.

  Wachten op een patiënt die te laat is, betekent vertraging voor alle volgende afspraken.

 2. Per afspraak wordt 15 minuten voorzien.

  Indien u een afspraak wenst voor meerdere personen, boek dan 1 afspraak per persoon.

  Er is ook meer tijd nodig voor bepaalde onderzoeken (EKG, gynaecologisch onderzoek) en behandelingen (verwijderen van meerdere parelwratje, kleine heelkunde), de bespreking van een ernstig probleem en het invullen van bepaalde documenten, vb. levensverzekering; boek in die gevallen 2 opeenvolgende afspraken.

 3. Kunt u een gemaakte een afspraak niet nakomen? Verwittig ons dan tijdig zodat we de vrijgekomen tijd kunnen gebruiken om andere patiënten sneller te helpen.

GELIEVE EEN ADRESWIJZIGING DOOR TE GEVEN AAN DE PRAKTIJK.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!