Praktijk

GROEPSPRAKTIJK – MEDEWERKERS – HAIO – STAGIAIRS

GROEPSPRAKTIJK HUISARTSEN:

Peter Biesemans, Dirk Mertens, Ingrid Vande Casteele en Leen Biesemans

In onze praktijk werken we met 4 huisartsen samen op één gemeenschappelijke locatie : Dorp 98 Bonheiden.

Bij het RIZIV zijn we geregistreerd als huisartsengroepering.

Alle dokters zijn geconventioneerd en werken aan dezelfde tarieven.

!!! Indien u in het kader van het GMD recht heeft op een remgeldverlaging van 30%, dan geniet u dit voordeel bij alle dokters van de groepering.

!!! Geniet u van een remgeldafschaffing in het kader van een zorgtraject, dan geldt dat eveneens voor de raadplegingen van alle dokters van de groepering.

Alle dokters hebben toegang tot het medisch dossier van de patiënten.

Binnen de praktijk maken wij gebruik van één gelabeld (=erkend) elektronisch medisch dossier. Informatie op papier wordt bijgehouden in één gemeenschappelijk archief.

Elke dokter van de groepering heeft inzage in uw medisch dossier en is daarbij gebonden aan het beroepsgeheim. De bespreking van onderzoeksresultaten gebeurt bij voorkeur door de dokter die het onderzoek heeft aangevraagd.

Alle beslissingen betreffende de praktijk worden genomen in gezamelijk overleg. In regelmatig overleg worden ook medische kennis en praktijkervaringen met elkaar gedeeld.

In een gezamelijke agenda voorzien we op alle weekdagen van 8 tot 13 uur en van 14 tot 20 uur (langer indien nodig) raadplegingen op afspraak. We reserveren daarbij elke dag afspraken voor acuut zieke patiënten. Elke weekdag voorzien we ook tijd voor huisbezoeken.

Wij streven ernaar om de vrije artsenkeuze van de patiënten te respecteren, weliswaar binnen de mogelijkheden van onze gezamelijke agenda. Het aantal afspraken en huisbezoeken dat elke arts individueel kan doen, is niet onbeperkt !

MEDEWERKERS:

Praktijksecretariaat : Kris Van Steenbergen, Chris Scheirs, Cisca De Geest

U kan het praktijksecretariaat bereiken op telefoonnummer 015/52 04 78 op weekdagen van 8 tot 13 uur.

Ons praktijksecretariaat kan voor u een afspraak vastleggen of annuleren, een huisbezoek noteren of een boodschap doorgeven aan de dokters. Indien het noodzakelijk is om een dokter persoonlijk te spreken, wordt u doorverbonden of wordt een belmoment waarop u de dokter kan bereiken meegedeeld. Bij het praktijksecretariaat kan u documenten afgeven/ophalen, navragen of bepaalde onderzoeksresultaten toegekomen zijn, en ook een kopie van onderzoekzoeksresultaten bekomen (opgelet: geen bespreking!).

!!! Voorschriften en attesten kan u niet verkrijgen via het secretariaat.

De inname van medicatie op doktersvoorschrift vereist een regelmatige medische controle. Het bekomen van een voorschrift los van een afspraak of huisbezoek kan slechts zeer uitzonderlijk worden toegestaan. Ook een voorschrift voor een behandeling (vb.kine), een onderzoek (vb. radiografie) en allerhande attesten vergen een contact met de dokter zelf.

Om de telefoonpermanentie ruim te verzekeren doen wij soms een beroep op telefoonondersteuning vanop afstand. Het telesecretariaat kan afspraken vastleggen of annuleren, een huisbezoek noteren of een boodschap doorgeven aan de dokters. Via ons praktijknummer 015/52 04 78 wordt u rechtstreeks doorgeschakeld naar het telesecretariaat wanneer de dokters zelf geen telefonische oproepen kunnen beantwoorden.

HAIO (huisarts in opleiding) : Dr. Hanne Fonderie

Bij keuze voor de specialisatie ‘huisartsengeneeskunde’, moet men na het behalen ven het diploma ‘arts’, nog 2 jaar beroepsopleiding volgen in een erkende opleidingspraktijk; dit is te vergelijken met een basisarts die binnen het ziekenhuis wordt opgeleid tot specialist.

De HAIO is een gediplomeerd arts en doet dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken. Daarbij kan de HAIO op elk moment rekenen op de begeleiding en ondersteuning van de huisarts-praktijkopleiders. Er is regelmatig patiëntenbriefing en casusbespreking. Daarnaast volgt de HAIO ook nog seminaries.

Onze praktijk is erkend door de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid en is aangesteld door het interuniversitair centrum voor huisartsenopleiding als opleidingspraktijk.

Van 1/09/2019 tot 31/08/2020 is dokter Hanne Fonderie HAIO binnen onze groepspraktijk.

STAGIAIRS

Tijdens de studies geneeskunde doorlopen de studenten verschillende stages zowel in ziekenhuizen als in huisarts- praktijken. Door de universiteiten wordt ons regelmatig gevraagd om een stage aan te bieden in onze praktijk.

De stagiair doet samen met een van de dokters raadplegingen en vergezelt ons ook bij huisbezoeken. De stagiair treedt daarbij nooit alleen op, maar staat altijd onder toezicht. Uiteraard is ook de stagiair gebonden door het beroepsgeheim. Indien u zich toch geremd voelt door de aanwezigheid van de stagiair, mag u steeds vragen om uw huisarts onder vier ogen te spreken.

Wij danken u, mede namens de stagiairs, voor uw medewerking.