Tips & Weetjes

Tips & weetjes

Globaal Medisch Dossier

HET GMD BUNDELT ALLE MEDISCHE GEGEVENS DIE OVER U BEKEND ZIJN. UW HUISDOKTER IS HET BEST GEPLAATST OM UW GMD TE BEHEREN. OP DIE MANIER HEEFT UW DOKTER, ALSOOK DE ANDERE DOKTERS BINNEN ONZE GROEPSPRAKTIJK, EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN UW GEZONDHEIDSTOESTAND EN KUNNEN ONNODIGE ONDERZOEKEN EN DUBBELE BEHANDELINGEN VERMEDEN WORDEN. ZIJ KUNNEN U TEVENS GERICHT DOORVERWIJZEN VOOR GESPECIALISEERDE MEDISCHE HULP.

U KAN ÉÉN MAAL PER JAAR AAN UW HUISDOKTER VRAGEN OM EEN GMD BIJ TE HOUDEN. IN PRINCIPE BETAALT U HIERVOOR 30 EURO, MAAR ONZE DOKTERS REGELEN HET GMD  RECHTSTREEKS MET UW ZIEKENFONDS, ZODANIG DAT U DIT BEDRAG NIET HOEFT VOOR TE SCHIETEN.

WANNEER DE DOKTER UW GMD BIJHOUDT, DAN BETAALT U 30% MINDER REMGELD (= HET BEDRAG DAT U ZELF VOOR DE RAADPLEGING BETAALT), DIT VOORDEEL GELDT TROUWENS BIJ ELKE DOKTER BINNEN ONZE GROEPSPRAKTIJK. DEZE VERMINDERING VAN REMGELD GELDT STEEDS TOT 31 DECEMBER VAN HET TWEEDE KALENDERJAAR NA OPENING OF VERLENGING VAN UW GMD.

VOOR MEER INFORMATIE KAN U STEEDS TERECHT BIJ ÉÉN VAN ONZE DOKTERS OF IN HET KANTOOR VAN UW ZIEKENFONDS.

 

Doktersbriefje voor school

JE MAG ALS OUDER VIER KEER PER SCHOOLJAAR EEN ZIEKTEBRIEFJE SCHRIJVEN, TELKENS VOOR MAXIMAAL 3 OPEENVOLGENDE KALENDERDAGEN. ALS JE KIND LANGER OF VAKER ZIEK IS, DAN HEB JE EEN MEDISCH ATTEST VAN DE DOKTER NODIG.

IN DE WEEK VOOR OF NA EEN SCHOOLVAKANTIE HEEFT JE KIND ALTIJD EEN MEDISCH ATTEST VAN EEN DOKTER NODIG.

IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HEB JE ALTIJD EEN MEDISCH ATTEST NODIG INDIEN JE ZIEK WORDT TIJDENS DE EXAMENS, EEN BRIEFJE VAN DE OUDERS IN NIET VOLDOENDE.
DE DOKTER GEEFT EEN MEDISCH ATTEST ALS HIJ VASTSTELT DAT JOUW KIND ZIEK IS EN KAN GEEN ATTEST GEVEN VOOR EEN ZIEKTE DIE GENEZEN IS.