COVID-19

Beste patiënten,

Door de Coronacrisis zijn het drukke tijden in de huisartsenpraktijk. Natuurlijk bent u welkom, maar om een goede en veilige zorg voor al onze patiënten te kunnen waarborgen, moeten wij een aantal aanpassingen doen. Ook aan u vragen we om met enkele zaken rekening te houden wanneer u belt of naar de praktijk komt. Zo kunnen we samen een goede en veilige praktijkwerking blijven garanderen. Sinds de start van de Covid-19-pandemie merken we een grote toename van telefonische vragen. Dit slorpt vanzelfsprekend veel tijd op, van zowel secretariaatsmedewerkers als artsen. Om de impact op de gewone praktijkwerking beperkt te houden, verzoeken we u om alvorens u belt deze pagina te lezen en te kijken of u het antwoord misschien al terugvindt. Algemene informatie omtrent Covid-19 kan u ook hier raadplegen.

 

Hebt u klachten die doen denken aan Covid-19 en hebt u een dokter nodig, neem dan eerst telefonisch contact op. We zullen uw toestand beoordelen en zo nodig een afspraak voor u vastleggen op een geschikt tijdstip. Het gaat om de volgende klachten: hoest, kortademigheid, pijn op de borst, reuk-/smaakverlies, en/of één of meer van de volgende symptomen: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusverkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, diarree.

Ook als u zelf geen dergelijke klachten heeft, maar u recent nauw contact had met iemand die een bewezen Covid-19 infectie doormaakt, vragen we u om eerst telefonisch contact op te nemen alvorens u een afspraak maakt. 

 

Komt u naar de praktijk, gelieve dan de volgende maatregelen in acht te nemen:

  • Kom bij voorkeur alleen (indien niet anders mogelijk met maximaal 1 ouder/begeleider) naar de raadpleging.
  • Kom op tijd, maar ook niet meer dan 5 minuten te vroeg, zodat we een te drukke wachtzaal kunnen vermijden.
  • Draag continu een mondmasker (verplicht vanaf 12 jaar).
  • Denk aan handhygiëne. Er zal alcoholgel klaarstaan om uw handen te ontsmetten bij binnenkomst in de praktijk.
  • Vermijd het aanraken van uw ogen, neus en mond.
  • Houdt 1,5 meter afstand van andere patiënten.
  • Laat de arts de deuren voor u open- en dichtdoen. Raak zo weinig mogelijk meubilair en andere zaken aan indien het niet noodzakelijk is.
  • Cash betalingen zijn te mijden. Wij vragen u daarom voorbereid te zijn op een elektronische of mobiele betaling.

 

Covid-19 vaccinatie:

Wij bevelen sterk aan u te laten vaccineren tegen COVID-19. Meer info over de vaccinaties vindt u hier. Het is niet mogelijk te kiezen welk vaccin u krijgt. Het is ook niet mogelijk voor de huisarts om te attesteren dat u een welbepaald vaccin niet mag toegediend krijgen. Wat betreft de AstraZeneca en Johnson&Johnson vaccins volgen wij de conclusie van het EMA (Europees Geneesmiddelenagentschap) dat het goed werkende en veilige vaccins zijn, ondanks de zeer zeldzame meldingen van bloedstollingsstoornissen na vaccinatie. We vinden het belangrijk te benadrukken dat de voordelen van vaccinatie ruim opwegen tegen het mogelijke risico van deze uiterst zeldzame bijwerkingen. Een voorgeschiedenis van trombose of longembolen is geen reden om je niet te laten vaccineren, aangezien de klassieke risicofactoren voor trombose de kans op deze bijwerkingen niet vergroten.

In lijn met het advies van de Hoge Gezondheidsraad bevelen wij sterk aan dat zwangere vrouwen zich laten vaccineren, ongeacht wanneer tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen die besmet geraken met COVID-19 lopen immers een hogere kans op ernstige ziekte en op een premature bevalling met gezondheidsrisico’s voor de baby. Zwangere vrouwen kunnen zich vanaf 4 mei door de huisarts laten registreren voor prioritaire vaccinatie. Gelieve ons telefonisch te contacteren indien u dit wenst.

Wenst u zo snel mogelijk te worden gevaccineerd? U kan uzelf op een reservelijst van het vaccinatiecentrum in uw regio plaatsen via deze link: reservelijst Covid-19 vaccinatie 

 

Info voor reizigers:  

Reisadviezen en informatie kan u vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Indien u naar het buitenland gaat en een negatieve coronatest moet kunnen voorleggen voor vertrek, kan u hiervoor terecht op de volgende locaties:

Informatie betreffende het Covid-certificaat kan je vinden op de website: https://covidsafe.be/.