GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling, bv. medicatieschema’s, vaccinaties, allergieën, medische voorgeschiedenis.

Alleen de zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, hebben toegang tot uw gegevens. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij deze gegevens niet kunnen raadplegen.

U kan uw toestemming registreren met uw elektronische identiteitskaart op 3 mogelijke manieren: online (via de website van het eHealth-platform), via uw zorgverlener (arts, tandarts, apotheker, …) of in het kantoor van uw ziekenfonds. U kan op ieder moment op dezelfde manier uw toestemming intrekken.